-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38012 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

امام عصر سلام اللَّه عليه به طور حتم شيعيان و محبّان خود را دعا ميفرمايند، مثلاً براي ما از خدا توفيق طاعت و ترك معصيت را خواستارند و ميدانيم كه دعاي امام مثلاً براي ما از خدا توفيق طاعت و ترك معصيت را خواستارند و ميدانيم كه دعاي امام مستجاب است، با اين حال چگونه است كه معصيت كاريم؟ آيا دعاي ايشان به استجابت نرسيده يا اصلاً دعا نفرمودهاند؟

تمام معصومان(ع) خصوصاً امام عصر(عج) به پيروان و شيعيان خود دعا ميكنند و راضي نيستند كه در سراي ديگر آنان به عذاب و عقوبت دچار شوند، اما هر كسي به اندازه قابليت و ظرفيتي كه دارد، از دعاي اولياي الهي بهره ميبرد.

هم چنين تمام حوادث و افعال جهان بر اساس اسباب و علل خود جريان مييابد و خداوند سرنوشت هيچ انسان يا قومي را تغيير نميدهد مگر آن كه خود بخواهند و در مسير آن گام بردارند. از طرفي چون انسان مختار است و با اختيار، عمل نيك و يا زشت انجام ميدهد، ممكن است با انجام عملي ناروا مسير فيض و لطف خدا را بر خود مسدود كند، مثل انساني كه بخواهد براي فرار از نور خورشيد به غاري مخوف و تاريك پناه ببرد، حال آن كه خورشيد هست، اما شخص اسباب محروميت را فراهم كرده و از نور خورشيد گريزان شده است.

پس عصيان و گناه به خاطر تمرّد و عدم قابليت است. او با گناه، خود را از قابليت و پذيرش فيض الهي و مشمول دعاي امام عصر(عج) دور ميكند و چون بنا نيست اختيار انسان سلب شود، و هر چيزي بنابر علل و اسباب خود جريان مييابد.

اگر چه پيامبر و اهل بيت و امام زمان(ع) براي نجات انسانها دعا ميكنند، با اين حال عدهاي كفران نعمت ميكنند.

اين مسئله در موارد مشابه همين گونه است، مانند نفرين و لعن و درخواست نابودي ظالمان و دعاهاي ديگر ائمه(ع) كه اين دعاها يا نفرينها، قوانين و سنّتهاي الهي را برطرف نميكند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.